Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
AIAKOS 2019 - Výmenný program11.04.2019 - 22.11.2019
Splatnosť pohľadávok, premlčanie a preklúzia v súkromnom práve (DP JA SR Omšenie), OP EVS25.04.2019 - 26.04.2019
Drogová trestná činnosť (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.04.2019 - 30.04.2019
Obchodný register a register partnerov verejného sektora (DP JA SR Omšenie), OP EVS06.05.2019 - 07.05.2019
Vedenie hlavného pojednávania (DP JA SR Omšenie), OP EVS09.05.2019 - 10.05.2019
Maďarská republika, Budapešť - seminár "Hospodárska súťaž"10.05.2019 - 11.05.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS13.05.2019 - 15.05.2019
Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede (DP JA SR Omšenie), OP EVS13.05.2019 - 14.05.2019
Celoštátne referendum v SR, teoretické a praktické otázky, aplikačné a interpretačné skúsenosti (JA SR Pezinok)15.05.2019 - 15.05.2019
Trestné činy súvisiace s úpadkom dlžníka a daňová optimalizácia (DP JA SR Omšenie), OP EVS16.05.2019 - 17.05.2019
Judikatúra európskych súdov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS27.05.2019 - 27.05.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP)27.05.2019 - 30.05.2019
Sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie - všeobecný systém - nároky a povinnosti (celoslovenské podujatie Pezinok), OP EVS03.06.2019 - 03.06.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS03.06.2019 - 05.06.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (PČP)03.06.2019 - 06.06.2019
Belgicko, Brusel - Európske rodinné právo06.06.2019 - 07.06.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP )10.06.2019 - 13.06.2019
Grécko, Thessaloniki - Ochrana finančných záujmov EÚ a EPPO13.06.2019 - 14.06.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS17.06.2019 - 19.06.2019
Výklad práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS20.06.2019 - 21.06.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (PČP)24.06.2019 - 27.06.2019
Belgicko, Brusel - Letná škola - jazykové vzdelávanie so zameraním na ľudské práva01.07.2019 - 05.07.2019
Poľsko, Lublin - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na občianské veci 01.07.2019 - 05.07.2019
Nemecko, Berlín - seminár "Leadership in communication"02.07.2019 - 03.07.2019
Grécko, Thessaloniki - Európske občianské procesné právo10.07.2019 - 11.07.2019
Nemecko, Trier - Seminár so zameraním na legislatívu verejného obstarávania15.07.2019 - 16.07.2019
Poľsko, Krakow Letná škola - jazykové vzdelávanie so zameraním na rodinné právo26.08.2019 - 30.08.2019
Rumunsko, Bukurešť - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na občianské veci26.08.2019 - 30.08.2019
Litva, Vilnius - Daňové právo EÚ12.09.2019 - 13.09.2019
Nemecko, Nuremberg - Vyšetrovanie a stíhanie medzinárodných trestných činov v EÚ a vplyv utečencov 18.09.2019 - 20.09.2019
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia - ochrana údajov18.09.2019 - 20.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Doručovanie písomnosti a vykonávanie dôkazov v zahraničí25.09.2019 - 26.09.2019
Taliansko, Scandicci - Počítačová kriminalita - zhromažďovanie dôkazov v rámci EÚ25.09.2019 - 27.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Azylové právo EÚ30.09.2019 - 01.10.2019
Francúzsko, Štrasburg - Ľudské práva 08.10.2019 - 09.10.2019
Rakúsko, Viedeň - jazykové vzdelávanie -právnická terminológia so zameraním na súťažné právo14.10.2019 - 16.10.2019
Taliansko, Scandicci - Alternatívne riešenie sporov/Mediácia23.10.2019 - 24.10.2019
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na daňové právo04.11.2019 - 06.11.2019
Česká republika, Praha - seminár "Personal Leadership"06.11.2019 - 07.11.2019
Holandsko, Utrecht - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni06.11.2019 - 07.11.2019
Taliansko, Rím - Správny súdny poriadok v Európe14.11.2019 - 15.11.2019
Chorvátsko, Zagreb - Ekonomická kriminalita: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ19.11.2019 - 20.11.2019
Nemecko, Trier - Nariadenie Brusel I. 20.11.2019 - 21.11.2019
Nemecko, Wustrau - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním ľudské práva 25.11.2019 - 29.11.2019
Švédsko, Štokholm - Seminár "Change mamagement"28.11.2019 - 29.11.2019