Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
AIAKOS 2019 - Výmenný program11.04.2019 - 22.11.2019
Maďarsko Budapešť - konferencia "Digitalizácia súdov"13.06.2019 - 14.06.2019
Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery a iné úvery pre spotrebiteľov (DP JA SR Omšenie), OP EVS17.06.2019 - 18.06.2019
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)02.09.2019 - 03.09.2019
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)04.09.2019 - 05.09.2019
Litva, Vilnius - Daňové právo EÚ12.09.2019 - 13.09.2019
Aplikačné problémy Správneho súdneho poriadku z pohľadu krajských súdov a z pohľadu NS SR (JA SR Pezinok), OP EVS 17.09.2019 - 17.09.2019
Nemecko, Nuremberg - Vyšetrovanie a stíhanie medzinárodných trestných činov v EÚ a vplyv utečencov 18.09.2019 - 20.09.2019
Najzraniteľnejší poškodení - obete sexuálneho zneužívania a domáceho násilia (Košice, Prešov), KS Košice, OP EVS 18.09.2019 - 18.09.2019
Práca s judikatúrou a aktuálne rozhodnutia Ústavného súdu ČR so zovšeobecňujúcim presahom (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.09.2019 - 20.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Doručovanie písomnosti a vykonávanie dôkazov v zahraničí25.09.2019 - 26.09.2019
Taliansko, Scandicci - Počítačová kriminalita - zhromažďovanie dôkazov v rámci EÚ25.09.2019 - 27.09.2019
Najzraniteľnejší poškodení - obete sexuálneho zneužívania a domáceho násilia (BB, ZA, BA, TT, TN, NR) Banská Bystrica, OP EVS25.09.2019 - 25.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Azylové právo EÚ30.09.2019 - 01.10.2019
Francúzsko, Štrasburg - Ľudské práva 08.10.2019 - 09.10.2019
Rakúsko, Viedeň - jazykové vzdelávanie -právnická terminológia so zameraním na súťažné právo14.10.2019 - 16.10.2019
Taliansko, Scandicci - Alternatívne riešenie sporov/Mediácia23.10.2019 - 24.10.2019
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na daňové právo04.11.2019 - 06.11.2019
Česká republika, Praha - seminár "Personal Leadership"06.11.2019 - 07.11.2019
Holandsko, Utrecht - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni06.11.2019 - 07.11.2019
Taliansko, Rím - Správny súdny poriadok v Európe14.11.2019 - 15.11.2019
Chorvátsko, Zagreb - Ekonomická kriminalita: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ19.11.2019 - 20.11.2019
Nemecko, Trier - Nariadenie Brusel I. 20.11.2019 - 21.11.2019
Nemecko, Wustrau - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním ľudské práva 25.11.2019 - 29.11.2019
Švédsko, Štokholm - Seminár "Change mamagement"28.11.2019 - 29.11.2019