Dôležité odkazy na webstránky:

Švédsko, Štokholm - Seminár "Change mamagement"

  Číslo: 
  TM/2019/07
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Seminar on Leadership "Change management"
  Miesto konania: 
  Švédsko, Štokholm
  Termín: 
  28. November 2019 - 9:00 - 29. November 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  23. September 2019

   

  Popis: 

   

   

  Day and half training focused on the leaders' capacities and skills to manage changes in courts and prosecution offices. Participants will be involved in a preparatory work, aimed at identifying concrete examples of changes in courts and prosecution offices and connected  training needs. In Stockholm, participants will be involved in interactive groups work, guided by experts in change management, psychologists and facilitators. Starting from the concrete examples provided by the participants, the seminar will consider the impact of changes, and especially of technology, on courts' and prosecution offices' organization. Participants will be trained on  how to steer the change and to deal, especially trough communication,  with resistance to the change.

  Seminar is a part of multilevel training; participants are expected to implement the seminar outcomes in the exchange programme designed for presidents of courts and chief prosecutors and they will be entitled to take part in a follow up workshop the year after.

   

  Cieľová skupina: Presidents of Courts, Chief Prosecutors

   

  Jazykový režim: anglický  jazyk

   

                 

  Miesto konania:  Švédsko, Štokholm

   

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Iná primárna skupina: 
  predsedovia súdov a šéfovia prokuratúr
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB