Dôležité odkazy na webstránky:

Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na daňové právo

  Číslo: 
  LI/2019/10
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Legal language Training in Cooperation in Tax Law
  Miesto konania: 
  Sofia, Bulharsko
  Termín: 
  4. November 2019 - 9:00 - 6. November 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  19. Jún 2019

  Popis:

  Trojdňový seminár je určený pre sudcov a prokurátorov z EÚ, ktorí sa zaoberajú prípadmi súvisiacimi s

  daňovým právom. Jeho cieľom je rozvíjať právne a jazykové zručnosti účastníkov kombináciou právnych

  informácií a jazykových cvičení praktickým a dynamickým spôsobom. Účastníci sú rozdelení do troch malých

  pracovných skupín v anglickom jazyku.Každá skupina je školená počas celého trvania seminára tímom

  zloženým z lingvistického experta a právneho experta pôsobiaceho súčasne. Kurz kombinuje teoretické a

  praktické stretnutia - štyri základné jazykové zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie,

  v rámci právnej terminológie.

   

  Cieľová skupina:

  Sudcovia a prokurátori zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sa zaoberajú prípadmi súvisiacimi

  s daňovým právom a majú jazykovú úroveň B2-C1 podľa spoločného európskeho referenčného rámca.

   

   

  Jazykový režim: anglický jazyk - B2-C1

   

   

  Miesto konania: Bulharsko, Sofia

   

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Zodpovedný koordinátor: 
  EJTN
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB