Dôležité odkazy na webstránky:

Grécko, Thessaloniki - Doručovanie písomnosti a vykonávanie dôkazov v zahraničí

  Číslo: 
  CI/2019/07
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Service of Documents & taking of evidence abroad
  Miesto konania: 
  Grécko, Thessaloniki
  Termín: 
  25. September 2019 - 9:00 - 26. September 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  19. Júl 2019

  Popis:

  Dvojdňový seminár zvýši informovanosť o európskom rozmere v oblasti občianskeho súdneho konania; poskytne informovanosť o nariadeniach EÚ vrátane príslušnej judikatúry o cezhraničnom vykonávaní dôkazov a doručovaní písomností; podporí kontakty medzi sudcami a prokurátormi z rôznych členských krajín.Seminár je navrhnutý tak, aby bol orientovaný na prax a zameraný aj na odborné vzdelávanie. Sudcovia a prokurátori sa budú zaoberať konkrétnymi situáciami a budú čeliť skutočným otázkam prostredníctvom prípadových štúdií a workshopov, na ktorých sa bude podporovať aktívna účasť. Vzdelávanie bude slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi sudcami a prokurátormi z celej EÚ.

  Cieľová skupina:

  Sudcovia a prokurátori zo všetkých členských štátov

   

   Miesto konania: Grécko, Thessaloniki

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB