Dôležité odkazy na webstránky:

Bulharsko, Sofia - Ochrana osobných údajov a právo na súkromie

  Číslo: 
  AD/2019/04
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Data protection and Privacy Rights
  Miesto konania: 
  Sofia, Bulharsko
  Termín: 
  13. Jún 2019 - 9:00 - 14. Jún 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  25. Marec 2019

  Popis:

  Komplexná reforma pravidiel EÚ na ochranu údajov so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) platným od mája 2018 prináša nové výzvy pre súdnych úradníkov v celej Európe. S cieľom riešiť zmeny v rámci EÚ v oblasti ochrany údajov a podporiť diskusiu medzi odborníkmi z rôznych členských štátov EÚ sa tento seminár zameria na najrelevantnejší právny a jurisprudenciálny vývoj v oblasti ochrany údajov a ochrany údajov. Právo na súkromný život zakotvené v článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Zhromaždením popredných expertov v tejto oblasti ponúkne praktický prehľad o novom nariadení a smerniciach vyplývajúcich z balíka reforiem EÚ o ochrane údajov, ako aj o novinkách, ktoré zaviedol významný nástroj na ochranu údajov Rady Európy, modernizovaný dohovor 108. Poskytne tiež účastníkom praktické pochopenie dôsledkov príslušnej judikatúry ESĽP a SDEÚ v každodennej práci súdnych úradníkov prostredníctvom prezentácií. Cieľom tohto seminára je pôsobiť ako platforma na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi kolegami, diskusia o kľúčových udalostiach v tejto oblasti a vytvorenie trvalých sietí justičnej spolupráce a porozumenia v jednej z najnaliehavejších oblastí súdneho rozvoja v tejto oblasti Očakáva sa, že účastníci tohto podujatia budú mať základné znalosti o predmete.

   

   

   Cieľová skupina:

   

  Sudcovia správneho a občianskeho práva zo všetkých členských štátov

   

  Miesto konania: Bulharsko, Sofia

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB