Dôležité odkazy na webstránky:

Rakúsko, Viedeň - Európska Charta ľudských práv

  Číslo: 
  HFR/2019/03
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Applicability nad Effect of the European Charter on Fundamental Rights in national proceedings
  Miesto konania: 
  Viedeň
  Termín: 
  11. Apríl 2019 - 9:00 - 12. Apríl 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  8. Február 2019

  Popis:

  Pridaná hodnota tohto jeden a pol dňového seminára, ktorý zorganizuje EJTN v spolupráci s Agentúrou EÚ pre základné práva (FRA), spočíva v poskytovaní všeobecného prehľadu pri ochrane základných práv v Európskej únii. EÚ.

   

  Lektori vo svojich prednáškach sa budú zaboerať poslaním FRA, otázkami aplikácie na národnej úrovni a ako aj na ochranu špecifických základných . Cieľom je skĺbiť teoretické vedomosti s praktickejším prístupom. Budú organizované aj workshopy s cieľom poskytnúť účastníkom možnosť uplatňovať chartu a uplatniteľnú judikatúru Súdneho dvora EÚ v praktických prípadoch a uľahčiť výmenu osvedčených postupov.

   

  Cieľová skupina:

   

  Sudcovia správneho, občianskeho a trestného práva zo všetkých členských štátov EÚ

   

   

  Miesto konania: Rakúsko, Viedeň

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB