Dôležité odkazy na webstránky:

Výmenný program pre justičné autority - krátkodobé (1-2 týždne)

  Číslo: 
  6/2019/VPJA
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Exchange programme for Judicial Authorities
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  1. Január 2019 - 9:00 - 31. December 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  14. December 2018

   

   

  Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok výmenné pobyty pre justičné autority v trvaní jedného alebo dvoch týždňov.

   

   POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN  - https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/. Tento systém bude otvorený iba do 14.12.2018.

   

  Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli (JA SR)  ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude akceptované.

   

  Prihlasovací kód: VPJA/2019

   

  Jazyk: Podľa možností hostiteľskej krajiny, spravidla angličtina, francúzština, nemčina

   

  Finančné podmienky: Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom .  EJTN Corporate Financial Policy

   

  Pri prihlasovaní je potrebné mať  predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na uvedenom podujatí, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk .

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho ešte nemáte nahraté vo svojich osobných súborov.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Na základe zaslanej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   Prosíme VYŠŠÍCH SÚDNYCH ÚRADNÍKOV, aby sa neprihlasovali na tento program, nakoľko je určený výlučne pre sudcov a prokurátorov. Pre VSÚ bude vypísaný samostatný výmenný program AIAKOS v priebehu roka 2019.

   

  Lektor(i): 

   

   

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  23
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  ExP_AvailablePlaces_2019_Updated.pdf158.47 KB