Dôležité odkazy na webstránky:

Nemecko, Konigswinter - Multilaterálny hospitačný program pre sudcov - správne právo

  Číslo: 
  46849/2019/82
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Multilaterálny hospitačný program 2019 pre sudcov - správne právo
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  31. Marec 2019 - 9:00 - 13. Apríl 2019 - 9:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. November 2018

   

  Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu (IRZ) organizuje v spolupráci so Zväzom sudcov a krajskými súdnymi správami multilaterálny hospitačný program pre správnych sudcov resp. pre iných sudcov, ktorí sa zaoberajú  správnym  právom procesným zo stredovýchodnej a južnej Európy.  

  Pre Slovenskú republiku sú k dispozícií 2 hospitačné miesta.

   

  Program:

  31.3.2019

  príchod účastníkov

  1.4. - 3.4.2019 - úvodný kurz v Konigswinter  zameraný na nemecké správne právo

  3.4.2019 - účastníci odcestujú z  Konigswinter do konkrétnych lokalít, kde sa uskutoční hospitačný program

  4.4. - 10.4.2019 - hospitačný program, počas ktorého účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa s postupmi na nemeckých administratívnych súdoch a vymieňať si skúsenosti s kolegami v NSR.

  11.4.2019 - účastníci opäť pricestujú do Konigswinter

  12.4.2019 - záverečný hodnotiaci seminár

  13.4.2019 - návrat späť do SR

   

   

  Prihlásenie:

  Prihláška v prílohe.  Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami  (scan dokumentov) poslať  mailom na adresu dagmar.hupkova@justice. sk a  v písomnej forme na adresu Justičná akadémia SR, Suvorovová 5/C, 902 01 Pezinok.

   

   

   

  Finančné podmienky:

  Zahraniční organizátori  (IRZ) poskytujú:

  • bezplatné stravovanie a ubytovanie počas seminára v Konigswinter

  • cestovné z Konigswinter na miesto hospitačného pobytu a späť

  • potrebné materiály (slovníky, právne texty,

  • bezplatné ubytovanie podľa možnosti hosťujúcej rodiny, alebo ubytovacieho zariadenia

  • finančné prostriedky na nevyhnutné výdavky počas doby pobytu vo výške 150 Eur

  • zdravotné poistenie v prípade nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti

   

   

  Cestovné:

  Účastníci si hradia cestovné náklady zo Slovenskej republiky do NSR (Konigswinter).

   

   

  Jazyk: 

  Hlavným predpokladom pre úspešnú účasť sú dobré až veľmi dobré znalosti nemeckého jazyka. Tieto budú preverené v krátkych osobných pohovoroch na veľvyslanectve Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave.

   

  Prihlásenie:

  V prípade že nevyplníte prihlásenie na našom portáli Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

   

  Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov.

   

  Podmienkou pre vyslanie na hospitačný pobyt bude zaslanie súhlasu priameho nadriadeného s uskutočnením zahraničnej aktivity.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho ešte nemáte nahraté vo svojich osobných súboroch.

   

   Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie

   

   

  Odborný garant: 
  Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Iná primárna skupina: 
  Sudcovia pre správne právo
  Počet účastníkov: 
  2
  Zodpovedný koordinátor: 
  Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Prihláška - hospitačný program.pdf156.85 KB