Dôležité odkazy na webstránky:

Nové Zásady pre výber účastníkov

     Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila nové „Zásady pre výber účastníkov na vzdelávacie podujatia Justičnej akadémie Slovenskej republiky", ktoré sú platné a účinné od 17. novembra 2013.

 

Text nových Zásad pre výber účastníkov na vzdelávacie podujatia Justičnej akadémie Slovenskej republiky sa nachádza: TU

Kategória: