Dôležité odkazy na webstránky:

Doprava - cestovné poriadky, cestovné lístky, letenky a iné informácie o doprave

CESTOVNÉ PORIADKY - SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

 

ŽELEZNICE SR:

 

LETENKY:

 

 

MAĎARSKÁ REPUBLIKA:

 

RAKÚSKÁ REPUBLIKA:

ČESKÁ REPUBLIKA:

 

MAPY (s vyhľadávaním a plánovaním trasy cesty):