Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)05.02.2018 - 06.02.2018
Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok), celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok22.02.2018 - 22.02.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)"22.02.2018 - 22.02.2018
Činnosť zločineckých skupín a imigrácia (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS26.02.2018 - 26.02.2018
Aktuálna rozhodovacia prax - seminár určený pre funkčne mladých sudcov (DP JA SR Omšenie), OP EVS27.02.2018 - 28.02.2018
Správne trestanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS01.03.2018 - 02.03.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.03.2018 - 08.03.2018
Time management, efektívne využitie času - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)07.03.2018 - 07.03.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva12.03.2018 - 14.03.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.03.2018 - 14.03.2018
Finančné vyšetrovanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.03.2018 - 13.03.2018
Aktuálne otázky určovania právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí podľa nariadení EÚ (OP EVS)15.03.2018 - 16.03.2018
Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti 19.03.2018 - 21.03.2018
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok)19.03.2018 - 19.03.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ19.03.2018 - 20.03.2018
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)19.03.2018 - 21.03.2018
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (celoslovenské poduajtie v JA SR Pezinok)21.03.2018 - 21.03.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva26.03.2018 - 28.03.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.03.2018 - 28.03.2018
Osobný bankrot (DP JA SR Omšenie), OP EVS26.03.2018 - 27.03.2018
Nemecko, Berlín - Novinky v metodike odbornej prípravy 27.03.2018 - 28.03.2018
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471 28.03.2018 - 29.03.2018
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)16.04.2018 - 18.04.2018
Rakúsko, Viedeň - Uplatňovanie Charty základných práv EÚ19.04.2018 - 20.04.2018
Zaistenie osôb v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.04.2018 - 20.04.2018
Belgicko, Brusel - Krátkodobý študiijný pobyt v inštitúciach Európskej únie23.04.2018 - 25.04.2018
Holandsko, Utrecht - Jazykové vzdelávanie - justičná spolupráca v trestných veciach30.04.2018 - 04.05.2018
Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nitra "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Komárno "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Levice "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Topoľčany "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Rumunsko, Bukurešť - Seminár so zameraním na správne právo14.05.2018 - 15.05.2018
Poľsko, Krakov - Zhromažďovanie a prípustnosť dôkazov v boji proti terorizmu28.05.2018 - 29.05.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ28.05.2018 - 29.05.2018
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie- justičná spolupráca v občianských veciach04.06.2018 - 08.06.2018
Holandsko, Haag - Krátkodobý študijný pobyt v Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného07.06.2018 - 08.06.2018
Malta - Ekonomické trestné činy: Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ11.06.2018 - 12.06.2018
Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov EÚ18.06.2018 - 19.06.2018
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva18.06.2018 - 20.06.2018
Luxembursko - Prejudiciálna otázka v EÚ19.06.2018 - 20.06.2018
Rumunsko, Bukurešť - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ26.06.2018 - 27.06.2018
Portugalsko, Lisabon - Jazykové vzdelávanie so zameraním na terminológiu ľudských práv EÚ02.07.2018 - 06.07.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ02.07.2018 - 03.07.2018
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ09.07.2018 - 10.07.2018
Grécko, Thessaloniki - Procesné právo EÚ v rodinných veciach11.07.2018 - 12.07.2018
Poľsko, Krakov - Letná jazyková škola so zameraním na civilné veci27.08.2018 - 31.08.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ10.09.2018 - 11.09.2018
Česká republika, Kroměříž - Lingvistický seminár so zameraním na ochranu údajov12.09.2018 - 14.09.2018
ˇPoľsko, Lublin - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ17.09.2018 - 18.09.2018
Belgicko Brusel - Krátkodobý študijný pobyt v inštitúciach Európskej únie17.09.2018 - 19.09.2018
Portugalsko, Lisabon - Európske pracovné právo 24.09.2018 - 25.09.2018
Francúzsko, Štrasburg - Vzdelávanie pre lektorov v oblasti ľudských práv (externých členov pedagogického zboru JA SR)24.09.2018 - 25.09.2018
Taliansko, Scandicci - Kybernetické trestné činy, medzinárodná spolupráca v trestných veciach27.09.2018 - 28.09.2018
Chorvátsko, Zadar -Antitrustové právo EU27.09.2018 - 28.09.2018
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - Ľudské práva v EÚ01.10.2018 - 05.10.2018
Holandsko,Haag- Krátkodobý študijný pobyt v EUROJUST-e08.10.2018 - 12.10.2018
Rakúsko,Viedeň - Lingvistický seminár - Súťažné právo17.10.2018 - 19.10.2018
Španielsko, Barcelona - Priame zdaňovanie EÚ23.10.2018 - 24.10.2018
Taliansko, Scandicci - Európsky príkaz na zablokovanie účtov24.10.2018 - 25.10.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ29.10.2018 - 30.10.2018
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - Rodinné právo05.11.2018 - 09.11.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva05.11.2018 - 07.11.2018
Taliansko, Rím - Súťažné právo EÚ08.11.2018 - 09.11.2018
Španielsko, Madrid - Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ26.11.2018 - 27.11.2018
Nemecko, Trier - Ochrana spotrebiteľa28.11.2018 - 29.11.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva03.12.2018 - 05.12.2018
Grécko, Thessaloniki - Ochrana údajov a právo na súkromie12.12.2018 - 13.12.2018