Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok), OP EVS30.10.2017 - 30.10.2017
Pracovnoprávne a súvisiace vzťahy v praxi kontrolných orgánov (so zameraním na inšpekciu práce), (DP JA SR Omšenie), OP EVS30.10.2017 - 31.10.2017
Civilnoprávne a trestnoprávne aspekty v trestných činoch v doprave (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.11.2017 - 03.11.2017
Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou - KE, PO (KS v Košiciach), OP EVS06.11.2017 - 06.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)06.11.2017 - 08.11.2017
Správne trestanie a uplatňovanie zásady ne bis in idem (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS07.11.2017 - 07.11.2017
Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica), OP EVS07.11.2017 - 07.11.2017
Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok), OP EVS08.11.2017 - 08.11.2017
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)08.11.2017 - 10.11.2017
Náhrada škody spôsobenej porušením práva EÚ, vrátane práva hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľa, (OP EVS)09.11.2017 - 09.11.2017
Seminár pre súdnych tajomníkov - BA, TT, TN (JA SR Pezinok), OP EVS10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Revúca "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Zvolen "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Žiar nad Hronom "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Poprad "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Humenné "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Žilina "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Čadca "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Námestovo "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Ružomberok "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Nitra "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Komárno "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Levice "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Prípravné vzdelávanie PČP "vzdelávanie v oblasti súkromného práva 2. časť" (obchodné, pracovné, rodinné právo), Omšenie, OP EVS13.11.2017 - 16.11.2017
Aplikačné skúsenosti so Správnym súdnym poriadkom (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS20.11.2017 - 20.11.2017
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica), OP EVS22.11.2017 - 22.11.2017
Judikatúra ESĽP a jej vplyv na rozhodovaciu prax slovenských súdov (netrestná agenda), (DP JA SR Omšenie), OP EVS23.11.2017 - 24.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)27.11.2017 - 29.11.2017
Praktické aspekty rekodifikácie v oblasti správneho súdnictva (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS29.11.2017 - 29.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)04.12.2017 - 06.12.2017
Rakúsko - Študijný pobyt - Agentúra EÚ pre základné ľudské práva (FRA)14.12.2017 - 15.12.2017