Dôležité odkazy na webstránky:

Zverejňovanie objednávok

Číslo ObjednávkyČiastka (EUR)Názov dodavateľa / IČODátum vystavenia ikona zoradenia
101/09/2011/PK39,90Tirna vydavateľské družstvo, Trnava / 3675069708.09.2009
079/08/2011265,17Busines travel unlimited Bratislava / 35914645