Dôležité odkazy na webstránky:

Kontaktné osoby

Benčatová

Meno: 
Iveta
Titul: 
Bc.
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Nitra
Telefón pevná linka: 
037/88 40 120
E-mail: 
iveta.bencatova@justice.sk
Poradie: 
8

Bitarovská

Meno: 
Katarína
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na GP SR
Telefón pevná linka: 
02/208 37 537
E-mail: 
katarina.bitarovska@genpro.gov.sk
Poradie: 
22

Piačeková

Meno: 
Miriam
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica
Telefón pevná linka: 
048/88 60 156
E-mail: 
miriam.piacekova@justice.sk
Poradie: 
12

Protúšová

Meno: 
Gabriela
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na NS SR
Telefón pevná linka: 
02/323 04 610
E-mail: 
gabriela.protusova@nsud.sk
Poradie: 
20

Podhorová

Meno: 
Eva
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Trenčín (zástupca)
Telefón pevná linka: 
032/88 30 150
E-mail: 
eva.podhorova@justice.sk
Poradie: 
6

Zvalová

Meno: 
Zuzana
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na ŠTS
Telefón pevná linka: 
033/88 95 146
E-mail: 
zuzana.zvalova@justice.sk
Poradie: 
23

Harvánková

Meno: 
Valéria
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Košice
Telefón pevná linka: 
055/88 70 216
E-mail: 
valeria.harvankova@justice.sk
Poradie: 
16

Hesková

Meno: 
Anna
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na MS SR
Telefón pevná linka: 
02/888 91 307
E-mail: 
anna.heskova@justice.sk
Poradie: 
17

Brestovanská

Meno: 
Zuzana
Funkcia: 
Kontaktná osoba na GP SR
Telefón pevná linka: 
02/208 37 554
E-mail: 
zuzana.brestovanska@genpro.gov.sk
Poradie: 
21

Šarišská

Meno: 
Monika
Titul: 
Ing.
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Prešov
Telefón pevná linka: 
051/88 80 144
E-mail: 
monika.sarisska@justice.sk
Poradie: 
13