Dôležité odkazy na webstránky:

Semináre typu Zahraničné semináre

NázovDátum
Estónsko, Tallinn - Riadenie súdov a prokuratúr09.03.2020 - 10.03.2020
Nemecko, Trier - Verejné obstarávanie EÚ30.03.2020 - 31.03.2020
Nemecko, Trier - EJTN-CEPOL - spoločné vyšetrovacie tímy31.03.2020 - 03.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Ochrana duševného vlastníctva15.04.2020 - 16.04.2020
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku - počítačová kriminalita20.04.2020 - 22.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv EÚ23.04.2020 - 24.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv23.04.2020 - 24.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a E-dôkazy I. 28.04.2020 - 29.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita28.04.2020 - 29.04.2020
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach11.05.2020 - 15.05.2020
Grécko, Thessaloniki - Ekonomická kriminalita12.05.2020 - 13.05.2020
Španielsko, Barcelona - Ochrana práv spotrebiteľa13.05.2020 - 14.05.2020
Cyprus, Nikózia - Migračné právo EÚ14.05.2020 - 15.05.2020
Španielsko, Madrid - Boj roti terorizmu18.05.2020 - 19.05.2020
Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy21.05.2020 - 22.05.2020
Lotyšsko, Riga - Jazykové vzdelávanie- právnická terminológia-rodinné právo25.05.2020 - 29.05.2020
Holandsko,Haag - študijný pobyt v EUROJUST-e22.06.2020 - 24.06.2020