Dôležité odkazy na webstránky:

Semináre typu Celoživotné vzdelávanie

NázovDátum
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS14.10.2019 - 16.10.2019
Aktuálne otázky dedičského práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.10.2019 - 15.10.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS21.10.2019 - 23.10.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS28.10.2019 - 30.10.2019
Trestné právo Európskej únie - aplikačná prax (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 04.11.2019 - 04.11.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS06.11.2019 - 08.11.2019
Súhrnný trest (DP JA SR Omšenie), OP EVS07.11.2019 - 08.11.2019
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047113.11.2019 - 13.11.2019
Trestná činnosť súvisiaca s prideľovaním a čerpaním dotácií a zadávaním zákaziek (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.11.2019 - 15.11.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS02.12.2019 - 04.12.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS09.12.2019 - 11.12.2019