Dôležité odkazy na webstránky:

Všetky semináre za rok 2020

NázovDátum
2020 - Výmenný program pre justičné autority 01.01.2020 - 31.12.2020
Výmenný program pre justičné autority - špecializované výmeny01.01.2020 - 31.12.2020
Holandsko, Hague - EUROJUST - 3 mesačná stáž01.01.2020 - 31.12.2020
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry „Vstupné vzdelávanie“, „Kultivácia osobnosti“ (DP JA SR Omšenie), OP EVS07.01.2020 - 10.01.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie)13.01.2020 - 16.01.2020
Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov (DP JA SR Omšenie), OP EVS20.01.2020 - 21.01.2020
Metodológia a interpretácia práva: realistický pohľad (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok23.01.2020 - 23.01.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok27.01.2020 - 27.01.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie)27.01.2020 - 30.01.2020
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-047103.02.2020 - 04.02.2020
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (celoslovenské podujatie) Pezinok, OP EVS05.02.2020 - 05.02.2020
Základy ochrany osobných údajov so zameraním na GDPR a Policajnú smernicu (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok10.02.2020 - 10.02.2020
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)10.02.2020 - 12.02.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (KE, PO) Krajský súd v Košicach11.02.2020 - 11.02.2020
Zmluvná pokuta (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 12.02.2020 - 12.02.2020
Správne súdnictvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS13.02.2020 - 14.02.2020
Rébusy v práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS17.02.2020 - 17.02.2020
Riadenie ľudských zdrojov (Manažérska miniakadémia; Manažérska komunikácia a vedenie ľudí) – II. časť (DP Omšenie), OP EVS17.02.2020 - 18.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Michalovce)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Rožňava)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Spišská Nová Ves)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Trebišov)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Prešove)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (JA SR Pezinok)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Košiciach)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Prešov)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Bardejov)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Humenné)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Kežmarok)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Poprad)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Svidník)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Banskej Bystrici)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Banská Bystrica)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Brezno)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Lučenec)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Revúca)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Rimavská Sobota)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Veľký Krtíš)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Zvolen)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Žiline)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Dolný Kubín)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Martin)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Liptovský Mikuláš)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Ružomberok)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nitra)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Topoľčany)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Komárno)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Levice)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Zámky)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Trenčíne)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Považská Bystrica)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Partizánske)19.02.2020 - 19.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), JA SR Pezinok20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Košiciach20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Michalovce20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Rožňava20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Spišská Nová Ves20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Trebišov20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Banskej Bystrici20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Banská Bystrica20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Brezno20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Lučenec20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Revúca20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Rimavská Sobota20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Veľký Krtíš20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Zvolen20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Žiar nad Hronom20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Žilina20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Čadca20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Dolný Kubín20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Martin20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Liptovský Mikuláš20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nitra20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Topoľčany20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Komárno20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Levice20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nové Zámky20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Trenčíne20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Považská Bystrica20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Prešove20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Prešov20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Bardejov20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Humenné20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Kežmarok20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Poprad20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Stará Ľubovňa20.02.2020 - 20.02.2020
Práca s judikatúrou (SD EÚ a ESĽP), celoslovenské podujatie JA SR Pezinok24.02.2020 - 24.02.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie)24.02.2020 - 27.02.2020
Poznatky z vykonávacej praxe Zboru väzenskej a justičnej praxe (JA SR Pezinok)26.02.2020 - 26.02.2020
Luxembursko, Francúzsko - zahraničná stáž na Európských súdoch02.03.2020 - 06.03.2020
Rumunsko, Bukurešť - Protimonopolné právo EÚ02.03.2020 - 03.03.2020
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP02.03.2020 - 04.03.2020
Trestné činy v doprave (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok02.03.2020 - 02.03.2020
Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.03.2020 - 03.03.2020
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS02.03.2020 - 04.03.2020
Česká republika, Praha - Nariadenie Brusel I 05.03.2020 - 06.03.2020
Bulharsko, Sofia - Princípy práva - nezávislosť sudcov05.03.2020 - 06.03.2020
Obchodovanie s ľuďmi (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.03.2020 - 06.03.2020
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)09.03.2020 - 09.03.2020
Estónsko, Tallinn - Riadenie súdov a prokuratúr09.03.2020 - 10.03.2020
Poľsko, Lublin - Jazykové vzdelávanie v civilných veciach 09.03.2020 - 13.03.2020
Luxemburg- krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ09.03.2020 - 10.03.2020
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu (DP JA SR Omšenie), OP EVS09.03.2020 - 10.03.2020
Španielsko, Barcelona - Základné práva a slobody12.03.2020 - 13.03.2020
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP16.03.2020 - 18.03.2020
Zákonnosť, prípustnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.03.2020 - 20.03.2020
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (DP JA SR Omšenie), OP EVS23.03.2020 - 24.03.2020
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS25.03.2020 - 27.05.2020
Trestná zodpovednosť pri hospodárení s verejným majetkom, trestná zodpovednosť verejného činiteľa (úradnej osoby), Omšenie OPEVS26.03.2020 - 27.03.2020
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie v trestných veciach30.03.2020 - 03.04.2020
Nemecko, Trier - Verejné obstarávanie EÚ30.03.2020 - 31.03.2020
Spravodlivosť (DP JA SR Omšenie), OP EVS30.03.2020 - 31.03.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (BB, ZA) ÚPV SR Banská Bystrica31.03.2020 - 31.03.2020
Nemecko, Trier - EJTN-CEPOL - spoločné vyšetrovacie tímy31.03.2020 - 03.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Ochrana duševného vlastníctva15.04.2020 - 16.04.2020
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku - počítačová kriminalita20.04.2020 - 22.04.2020
Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS20.04.2020 - 22.04.2020
Následky neplatnosti právnych úkonov, bezdôvodné obohatenie a odporovateľnosť právnym úkonom (DP Omšenie), OP EVS20.04.2020 - 22.04.2020
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS) - ONLINE20.04.2020 - 22.04.2020
Aktuálna judikatúra ESĽP – trestnoprávne aspekty (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 22.04.2020 - 22.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv EÚ23.04.2020 - 24.04.2020
Aspekty nepriamej traumatizácie probačných a mediačných úradníkov (KE, PO) - ONLINE23.04.2020 - 23.04.2020
Digitálna stopa v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS23.04.2020 - 24.04.2020
Francúzsko, Luxembursko - zahraničná stáž na Európských súdoch27.04.2020 - 01.05.2020
Belgicko, Brusel - študijný pobyt v inštitúciách EÚ27.04.2020 - 29.04.2020
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)27.04.2020 - 27.04.2020
Zisťovanie a používanie cudzieho práva, aplikácia rozhodného práva na základe kolíznej normy (Rím I, Rím II), (OP EVS) - ONLINE27.04.2020 - 28.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a E-dôkazy I. 28.04.2020 - 29.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita28.04.2020 - 29.04.2020
Vedenie hlavného pojednávania (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.04.2020 - 30.04.2020
Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ04.05.2020 - 05.05.2020
Komunikácia & Prezentácia (BA, TT, TN, NR), OP EVS - ONLINE04.05.2020 - 04.05.2020
Znalecký posudok v súdnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS04.05.2020 - 05.05.2020
THEMIS 2020 - Grécko, Maďarsko, Litva, Španielsko05.05.2020 - 06.11.2020
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach11.05.2020 - 15.05.2020
Konanie o správnom súdnictve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)11.05.2020 - 11.05.2020
Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede (OP EVS), ONLINE11.05.2020 - 12.05.2020
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS) - ONLINE11.05.2020 - 13.05.2020
Grécko, Thessaloniki - Ekonomická kriminalita12.05.2020 - 13.05.2020
Španielsko, Barcelona - Ochrana práv spotrebiteľa13.05.2020 - 14.05.2020
Mediálny tréning (BA, TT, TN, NR), OP EVS - ONLINE13.05.2020 - 13.05.2020
Cyprus, Nikózia - Migračné právo EÚ14.05.2020 - 15.05.2020
Aspekty nepriamej traumatizácie probačných a mediačných úradníkov (BB, ZA) - ONLINE14.05.2020 - 14.05.2020
Cezhraničné spory v oblasti rodičovskej zodpovednosti k deťom (OP EVS), ONLINE14.05.2020 - 15.05.2020
Španielsko, Madrid - Boj roti terorizmu18.05.2020 - 19.05.2020
Volebné právo, teória a aplikačná prax - ONLINE18.05.2020 - 18.05.2020
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS) - ONLINE18.05.2020 - 20.05.2020
Medicínsko-právne otázky v rozhodovacej praxi súdov (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.05.2020 - 19.05.2020
Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy21.05.2020 - 22.05.2020
Ústavnoprávny rozmer dokazovania, jeho kontradiktórnosť a koncentrácia v civilnom procese, celoslovenské podujatie, Pezinok 21.05.2020 - 21.05.2020
Ochrana životného prostredia a aplikačná prax súdov v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu (DP Omšenie), OP EVS)21.05.2020 - 22.05.2020
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ25.05.2020 - 26.05.2020
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie- právnická terminológia-rodinné právo25.05.2020 - 29.05.2020
Vývoj judikatúry Súdneho dvora EÚ v oblasti ochrany osobných údajov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS25.05.2020 - 25.05.2020
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS) - ONLINE25.05.2020 - 27.05.2020
Zmluva o dielo s akcentom na obchodné právo (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS26.05.2020 - 26.05.2020
Ochrana spotrebiteľa (OP EVS), ONLINE28.05.2020 - 29.05.2020
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci (DP JA SR Omšenie), OP EVS28.05.2020 - 29.05.2020
Nemecko, Halle - krátkodobý študijný pobyt - Max Planck Institute01.06.2020 - 05.06.2020
Komunikácia & Prezentácia (BB, ZA), OP EVS - ONLINE01.06.2020 - 01.06.2020
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS) - ONLINE01.06.2020 - 03.06.2020
Rakúsko, Viedeň - študijný pobyt - FRA04.06.2020 - 05.06.2020
Belgicko, Brusel - Cezhraničné pracovné právo04.06.2020 - 05.06.2020
Chorvátsko, Zadar - Ochrana údajov a právo na súkromie08.06.2020 - 09.06.2020
Česká republika, Kroměříž - Jazykové vzdelávanie - ľudské práva EÚ08.06.2020 - 12.06.2020
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS) - ONLINE08.06.2020 - 10.06.2020
Mediálny tréning (BB, ZA), OP EVS - ONLINE09.06.2020 - 09.06.2020
Estónsko, Tartu - "Etika, zaujatosť a dôkazy"11.06.2020 - 12.06.2020
Aspekty nepriamej traumatizácie probačných a mediačných úradníkov (BA, TT, TN, NR) - ONLINE11.06.2020 - 11.06.2020
Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov únie a EPPO15.06.2020 - 16.06.2020
Zodpovednosť za škodu a nemajetkovú ujmu z dopravných nehôd (OP EVS), ONLINE15.06.2020 - 15.06.2020
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS) - ONLINE15.06.2020 - 17.06.2020
Komunikácia & Prezentácia (Košice, Prešov), OP EVS - ONLINE18.06.2020 - 18.06.2020
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP22.06.2020 - 24.06.2020
Holandsko,Haag - študijný pobyt v EUROJUST-e22.06.2020 - 24.06.2020
Poďte si s nami skúsiť ako sa dá pracovať a vzdelávať ONLINE prostredníctvom ZOOM platformy22.06.2020 - 22.06.2020
Ochrana obetí trestných činov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)23.06.2020 - 23.06.2020
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a E-dôkazy II.25.06.2020 - 26.06.2020
Mediálny tréning (Košice, Prešov, NS SR), OP EVS - ONLINE25.06.2020 - 25.06.2020
Lotyšsko, Riga - Správne právo 29.06.2020 - 30.06.2020
Podielové spoluvlastníctvo (ONLINE), OP EVS29.06.2020 - 30.06.2020
Španielsko, Madrid - Jazykové vzdelávanie - azylové právo a utečenci01.07.2020 - 03.07.2020
Luxemburg-krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ06.07.2020 - 07.07.2020
Lotyšsko, Riga - Jazykové vzdelávanie - občianské právo06.07.2020 - 09.07.2020
Letná jazyková škola – Nemecký jazyk (DP JA SR Omšenie)06.07.2020 - 08.07.2020
Maďarsko, Budapešť - Vzdelávanie interaktívnou formou09.07.2020 - 10.07.2020
Grécko, Thessaloniki- Cezhraničné spory - Rome I. a II.22.07.2020 - 23.07.2020
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS – teoretická časť23.07.2020 - 31.08.2020
Holandsko, Utrecht - Letná jazyková škola - spolupráca v trestných veciach27.07.2020 - 31.07.2020
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry (vzdelávanie v oblasti verejného práva)03.08.2020 - 04.09.2020
Letná jazyková škola: Francúzsky jazyk (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS03.08.2020 - 07.08.2020
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS03.08.2020 - 07.08.2020
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS10.08.2020 - 14.08.2020
Poľsko, Krakov - Jazykové vzdelávanie - zameranie ľudské práva24.08.2020 - 28.08.2020
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS – praktická časť24.08.2020 - 27.08.2020
Francúzsko, Štrasburg - Stáž na Európskom súde pre ľudské práva - 12 mesiacov01.09.2020 - 31.08.2021
Luxembursko - Stáž na Súdnom dvore EÚ - 10 mesiacov 01.09.2020 - 30.06.2021
Luxembursko - Dlhodobá stáž na Súdnom dvore EÚ-6 mesiacov01.09.2020 - 28.02.2021
Chorvátsko, Zagreb - Cezhraničná platobná neschopnosť v EÚ02.09.2020 - 03.09.2020
Holandsko, Haag - ON LINE - Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného (HCCH)16.09.2020 - 17.09.2020
Zmenkové právo (celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok), OP EVS17.09.2020 - 17.09.2020
Sloboda prejavu a jej limity v demokratickom a právnom štáte (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)21.09.2020 - 21.09.2020
Právomoc všeobecných a rozhodcovských súdov v cezhraničných sporoch (Brusel I, ZMPS, zákon o rozhodcovskom konaní), OP EVS24.09.2020 - 25.09.2020
Rakúsko, Viedeň - ON-LINE - Agentúra EÚ pre ľudské práva - FRA28.09.2020 - 29.09.2020
Aktuálne problémy pracovného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS28.09.2020 - 29.09.2020
Belgicko, Brusel - študijný pobyt v inštitúciách Európskej únie26.10.2020 - 28.10.2020
AIAKOS 2020 - výmenný program02.11.2020 - 20.11.2020
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý pobyt na Súdnom dvore EÚ09.11.2020 - 10.11.2020
Nemecko, Konigswinter - Nemecký hospitačný program17.11.2020 - 04.12.2020
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý pobyt na Súdnom dvore EÚ23.11.2020 - 24.11.2020
Luxembursko - krátkodobý pobyt na Súdnom dvore EÚ30.11.2020 - 01.12.2020
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP07.12.2020 - 09.12.2020