Dôležité odkazy na webstránky:

Všetky semináre za rok 2020

NázovDátum
2020 - Výmenný program pre justičné autority 01.01.2020 - 31.12.2020
Výmenný program pre justičné autority - špecializované výmeny01.01.2020 - 31.12.2020
Holandsko, Hague - EUROJUST - 3 mesačná stáž01.01.2020 - 31.12.2020
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry „Vstupné vzdelávanie“, „Kultivácia osobnosti“ (DP JA SR Omšenie), OP EVS07.01.2020 - 10.01.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie)13.01.2020 - 16.01.2020
Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov (DP JA SR Omšenie), OP EVS20.01.2020 - 21.01.2020
Metodológia a interpretácia práva: realistický pohľad (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok23.01.2020 - 23.01.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok27.01.2020 - 27.01.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie)27.01.2020 - 30.01.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (BB, ZA) ÚPV SR Banská Bystrica29.01.2020 - 29.01.2020
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-047103.02.2020 - 04.02.2020
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok05.02.2020 - 05.02.2020
Základy ochrany osobných údajov so zameraním na GDPR a Policajnú smernicu (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok10.02.2020 - 10.02.2020
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)10.02.2020 - 12.02.2020
360 stupňová efektívna komunikácia (KE, PO) Krajský súd v Košicach11.02.2020 - 11.02.2020
Zmluvná pokuta (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 12.02.2020 - 12.02.2020
Správne súdnictvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS13.02.2020 - 14.02.2020
Rébusy v práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)17.02.2020 - 17.02.2020
Riadenie ľudských zdrojov (Manažérska miniakadémia; Manažérska komunikácia a vedenie ľudí) – II. časť (DP Omšenie), OP EVS17.02.2020 - 18.02.2020
Exekučné konanie (JA SR Pezinok)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Košiciach)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Michalovce)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Rožňava)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Spišská Nová Ves)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Trebišov)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Prešove)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Prešov)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Bardejov)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Humenné)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Kežmarok)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Poprad)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Svidník)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Banskej Bystrici)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Banská Bystrica)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Brezno)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Lučenec)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Revúca)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Rimavská Sobota)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Veľký Krtíš)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Zvolen)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Žiar nad Hronom)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Žilina)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Dolný Kubín)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Martin)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Liptovský Mikuláš)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Ružomberok)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nitra)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Topoľčany)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Komárno)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Levice)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Zámky)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Trenčíne)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Považská Bystrica)19.02.2020 - 19.02.2020
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Partizánske)19.02.2020 - 19.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), JA SR Pezinok20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Košiciach20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Michalovce20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Rožňava20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Spišská Nová Ves20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Trebišov20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Banskej Bystrici20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Banská Bystrica20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Brezno20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Lučenec20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Revúca20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Rimavská Sobota20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Veľký Krtíš20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Zvolen20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Žiar nad Hronom20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Žilina20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Čadca20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Dolný Kubín20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Martin20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Liptovský Mikuláš20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nitra20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Topoľčany20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Komárno20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Levice20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nové Zámky20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Trenčíne20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Považská Bystrica20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Prešove20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Prešov20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Bardejov20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Humenné20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Kežmarok20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Poprad20.02.2020 - 20.02.2020
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Stará Ľubovňa20.02.2020 - 20.02.2020
Práca s judikatúrou (SD EÚ a ESĽP), celoslovenské podujatie JA SR Pezinok24.02.2020 - 24.02.2020
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie)24.02.2020 - 27.02.2020
Poznatky z vykonávacej praxe Zboru väzenskej a justičnej praxe (JA SR Pezinok)26.02.2020 - 26.02.2020
Luxembursko, Francúzsko - zahraničná stáž na Európských súdoch02.03.2020 - 06.03.2020
Rumunsko, Bukurešť - Protimonopolné právo EÚ02.03.2020 - 03.03.2020
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP02.03.2020 - 04.03.2020
Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.03.2020 - 03.03.2020
Česká republika, Praha - Nariadenie Brusel I 05.03.2020 - 06.03.2020
Bulharsko, Sofia - Princípy práva - nezávislosť sudcov05.03.2020 - 06.03.2020
Obchodovanie s ľuďmi (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.03.2020 - 06.03.2020
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)09.03.2020 - 09.03.2020
Estónsko, Tallinn - Riadenie súdov a prokuratúr09.03.2020 - 10.03.2020
Poľsko, Lublin - Jazykové vzdelávanie v civilných veciach 09.03.2020 - 13.03.2020
Luxemburg- krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ09.03.2020 - 10.03.2020
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu (DP JA SR Omšenie), OP EVS09.03.2020 - 10.03.2020
Španielsko, Barcelona - Základné práva a slobody12.03.2020 - 13.03.2020
Ochrana obetí trestných činov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)16.03.2020 - 16.03.2020
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP16.03.2020 - 18.03.2020
Podielové spoluvlastníctvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS16.03.2020 - 17.03.2020
Zákonnosť, prípustnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.03.2020 - 20.03.2020
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (DP JA SR Omšenie), OP EVS23.03.2020 - 24.03.2020
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie v trestných veciach30.03.2020 - 03.04.2020
Nemecko, Trier - Verejné obstarávanie EÚ30.03.2020 - 31.03.2020
Nemecko, Trier - EJTN-CEPOL - spoločné vyšetrovacie tímy31.03.2020 - 03.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Ochrana duševného vlastníctva15.04.2020 - 16.04.2020
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku - počítačová kriminalita20.04.2020 - 22.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv EÚ23.04.2020 - 24.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv23.04.2020 - 24.04.2020
Francúzsko, Luxembursko - zahraničná stáž na Európských súdoch27.04.2020 - 01.05.2020
Belgicko, Brusel - študijný pobyt v inštitúciách EÚ27.04.2020 - 29.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a E-dôkazy I. 28.04.2020 - 29.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita28.04.2020 - 29.04.2020
Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ04.05.2020 - 05.05.2020
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach11.05.2020 - 15.05.2020
Grécko, Thessaloniki - Ekonomická kriminalita12.05.2020 - 13.05.2020
Španielsko, Barcelona - Ochrana práv spotrebiteľa13.05.2020 - 14.05.2020
Cyprus, Nikózia - Migračné právo EÚ14.05.2020 - 15.05.2020
Španielsko, Madrid - Boj roti terorizmu18.05.2020 - 19.05.2020
Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy21.05.2020 - 22.05.2020
Lotyšsko, Riga - Jazykové vzdelávanie- právnická terminológia-rodinné právo25.05.2020 - 29.05.2020
Nemecko, Halle - krátkodobý študijný pobyt - Max Planck Institute01.06.2020 - 05.06.2020
Rakúsko, Viedeň - študijný pobyt - FRA04.06.2020 - 05.06.2020
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP22.06.2020 - 24.06.2020
Holandsko,Haag - študijný pobyt v EUROJUST-e22.06.2020 - 24.06.2020
Luxemburg-krátkodobý študijný pobyt na SD EÚ06.07.2020 - 07.07.2020
Francúzsko, Štrasburg - Stáž na Európskom súde pre ľudské práva - 12 mesiacov01.09.2020 - 31.08.2021
Luxembursko - Stáž na Súdnom dvore EÚ - 10 mesiacov 01.09.2020 - 30.06.2021
Luxembursko - Dlhodobá stáž na Súdnom dvore EÚ-6 mesiacov01.09.2020 - 28.02.2021