Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Trestné činy v doprave (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok02.03.2020 - 02.03.2020
Obchodovanie s ľuďmi (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.03.2020 - 06.03.2020
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)09.03.2020 - 09.03.2020
Estónsko, Tallinn - Riadenie súdov a prokuratúr09.03.2020 - 10.03.2020
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu (DP JA SR Omšenie), OP EVS09.03.2020 - 10.03.2020
Ochrana obetí trestných činov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)16.03.2020 - 16.03.2020
Podielové spoluvlastníctvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS16.03.2020 - 17.03.2020
Zákonnosť, prípustnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.03.2020 - 20.03.2020
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (DP JA SR Omšenie), OP EVS23.03.2020 - 24.03.2020
Trestná zodpovednosť pri hospodárení s verejným majetkom, trestná zodpovednosť verejného činiteľa (úradnej osoby), Omšenie OPEVS26.03.2020 - 27.03.2020
Spravodlivosť (DP JA SR Omšenie), OP EVS30.03.2020 - 31.03.3020
Zisťovanie a používanie cudzieho práva, aplikácia rozhodného práva na základe kolíznej normy (Rím I, Rím II), Omšenie, OP EVS02.04.2020 - 03.04.2020
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku - počítačová kriminalita20.04.2020 - 22.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv EÚ23.04.2020 - 24.04.2020
Rakúsko, Viedeň - Charta základných ľudských práv23.04.2020 - 24.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a E-dôkazy I. 28.04.2020 - 29.04.2020
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita28.04.2020 - 29.04.2020
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach11.05.2020 - 15.05.2020
Grécko, Thessaloniki - Ekonomická kriminalita12.05.2020 - 13.05.2020
Španielsko, Barcelona - Ochrana práv spotrebiteľa13.05.2020 - 14.05.2020
Cyprus, Nikózia - Migračné právo EÚ14.05.2020 - 15.05.2020
Španielsko, Madrid - Boj roti terorizmu18.05.2020 - 19.05.2020
Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy21.05.2020 - 22.05.2020
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie- právnická terminológia-rodinné právo25.05.2020 - 29.05.2020
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ25.05.2020 - 26.05.2020
Belgicko, Brusel - Cezhraničné pracovné právo04.06.2020 - 05.06.2020
Chorvátsko, Zadar - Ochrana údajov a právo na súkromie08.06.2020 - 09.06.2020
Holandsko,Haag - študijný pobyt v EUROJUST-e22.06.2020 - 24.06.2020