Rozhodovanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (DP JA SR Omšenie), OP EVS