Európsky vyšetrovací príkaz a poskytovanie právnej pomoci v trestných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS