Manažment civilného konania (ako efektívne konať a rozhodovať), celoslovenské podujatie JA SR Pezinok, OP EVS