Aktuálne problémy územnej samosprávy (celoslovenské podujatie, Krajský súd v Košiciach), OP EVS