Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom)