Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie (DP JA SR Omšenie), OP EVS