Prevod obchodných podielov a akcií (DP JA SR Omšenie), OP EVS