Trestná zodpovednosť právnickej osoby v teórii a praxi (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS