Aktuálne otázky dedičského práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS