Video prenos - Okresný súd Vranov nad Topľou "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"