Zákonnosť a použiteľnosť dôkazov získaných informačno-technickými prostriedkami v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS