Aktuálne problémy pracovného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS