Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov, odporovateľnosť právnym úkonom (DP JA SR Omšenie), OP EVS