Kľúčové problémy pri rozhodovaní cezhraničných civilných sporov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-14-0852