Cezhraničné spory v oblasti rodičovskej zodpovednosti k deťom (DP JA SR Omšenie), OP EVS