Aktuálna rozhodovacia prax NS SR v oblasti obchodného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS