Výsady a imunity podľa medzinárodného práva v súdnom konaní (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok