Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na daňové právo