Luxembursko, Luxemburg - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ