Luxembursko, Luxemburg - krátkodobé študijné pobyty na Súdnom dvore EÚ