Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ