Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS