O ústavnom súdnictve „vážne i menej vážne“ (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS