Prejudiciálne konanie pred SD EÚ (najmä v trestných a správnych veciach), celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok