Luxemburg - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 6 mesiacov