INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA