Dôležité odkazy na webstránky:

Efektívne vyhľadávanie na internete pre právnikov - začiatočníkov (máj 2008)

V počítačovej učebni Justičnej akadémie v Pezinku sa v mesiacoch máj a jún 2008 uskutočnili semináre na tému "Efektívne vyhľadávanie na internete pre právnikov - začiatočníkov".

Vzhľadom na maximálnu kapacitu počítačovej učebne (12) a pomerne vysoký záujem o toto podujatie (56), bolo k tejto téme uskutočnených spolu 5 jednodňových seminárov.

Lektormi týchto seminárov boli výlučne právnici, ktorí prezentovali tému na základe vlastných skúsenosti s užívaním počítača a internetu pri svojej viac ako 10 ročnej právnej praxi.

 

Seminár prebiehal podľa programu, ktorý zahŕňal viaceré oblasti práce s počítačom a internetom najmä:

  • všeobecné poznatky o fungovaní počítača a o usporiadaní súborov a priečinkov v počítači,
  • možnosti uľahčenia práce s počítačom pre právnikov (kopírovanie priečinka Desktop = Pracovná plocha a Favorites = obľúbené na USB kľúč, prípadne iné pamäťové médium; využitie klávesových skratiek a pod.),
  • nastavenie automatického zasielania notifikácií o nových právnych predpisoch publikovaných v Zbierke zákonov ( www.zbierka.sk )  do služobného e-mailu,
  • možnosti využitia internetu pre právnikov so zameraním sa na efektivitu vyhľadávania (využitie logických operátorov: " ", *, +, - , AND, OR, pri vyhľadávaní na internete),
  • nastavenia a vyhľadávanie v programe ASPI,
  • vyhľadávanie v databáze právnych dokumentov Európskej únie zv. EUR-lex,
  • vyhľadávanie v databázach rozhodnutí ESD, ESĽP, ÚS SR, ÚS ČR, NSS ČR a iné.
  • možnosti využitia Európskej justičnej siete (EJN) v civilných veciach a v trestných veciach.

 

Bližšie informácie o štruktúre programu seminára si môžte pozrieť v nižšie pripojenom súbore Štruktúra programu seminára.

 

Aby si účastníci seminára mohli niektoré odprezentované pracovné postupy zopakovať aj doma alebo v práci pri svojom počítači, lektori seminára im na tento účelom pripravili súbory, v ktorých je pomocou zobrazenia aktuálnej obrazovky monitora (printscreenov) zachytená postupnosť jednotlivých krokov, ktoré je treba vykonať.

 

 

 

PrílohaVeľkosť
ASPI - Napoveda.doc305.5 KB
ASPI - Nastavenie exportu súborov.doc1.99 MB
ASPI - Nastavenie hľadania.doc171.5 KB
ASPI - Nastavenie zobrazenia.doc184.5 KB
ASPI - Využitie tlačidla s otáznikom.doc840 KB
Desktop=Pracovná plocha, všade so sebou.doc1 MB
Favorites=Obľúbené položky, všade so sebou.doc1.15 MB
WINDOWS - Obnovenie systému.doc787.5 KB
Zasielanie e-mailovej notifikácie z www.zbierka.sk.doc1.82 MB
Ústavný súd SR vyhľadávanie v databáze rozhodnutí.doc715.5 KB
Ústavný súd ČR vyhľadávanie rozhodnutí.doc591 KB
Najvyšší správny súd ČR vyhľadávanie v databáze rozhodnutí.doc308 KB
ESĽP vyhľadávanie v databáze rozhodnutí HUDOC.doc926.5 KB
Súdny dvor ES - vyhľadávanie v databáze rozhodnutí.doc700.5 KB
Odkazy na vyhľadávače právnych dokumentov.doc38.5 KB
Klávesové skratky.doc39.5 KB
Struktúra programu seminára.doc49.5 KB