Dôležité odkazy na webstránky:

Zloženie komisií

 

 

Komisia č. 1 (funkčné obdobie od 15.06.2019 do 15.06.2022, *od 12.09.2018 do 12.09.2021):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Imrich Volkai

predseda komisie

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Ján Havlát*

člen komisie

advokát

člen predsedníctva, Slovenská advokátska komora

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

člen komisie

zástupca riaditeľa trestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Lenka Praženková

člen komisie

členka

Súdna rada Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

JUDr. Slavomír Šúrek

člen komisie

zástupca riaditeľa netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

Komisia č. 2 (funkčné obdobie od 24.09.2017 do 24.09.2020):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Daniela Švecová

predseda komisie

predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

člen komisie

prokurátorka odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Miriam Hrapková

člen komisie

riaditeľka osobného úradu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

Mgr. Richard Dukes

člen komisie

riaditeľ netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

JUDr. Boris Tóth

člen komisie

predseda

Krajský súd v Bratislave

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 3 (funkčné obdobie od 12.06.2018 do 12.06.2021):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Jana Bajánková

predseda komisie

predsedníčka občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Peter Tobiaš

člen komisie

podpredseda

Krajský súd v Prešove

Oblasť trestného práva

JUDr. Magdaléna Hromcová

člen komisie

advokátka

náhradník predsedníctva, Slovenská advokátska komora

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Zoltán Nemrava

člen komisie

prokurátor netrestného úseku

Krajská prokuratúra Žilina

Oblasť obchodného práva

JUDr. Marián Fečík

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

Komisia č. 4 (funkčné obdobie od 12.06.2018 do 12.06.2021, *od 26.09.2019 do 26.09.2022):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Jozef Szabó*

predseda komisie

námestník generálneho prokurátora

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Martin Bargel

člen komisie

predseda senátu trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Zoja Lišiaková

člen komisie

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

člen komisie

vedúci katedry občianskeho práva

Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Eva Halásová

člen komisie

prokurátorka netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 5 (funkčné obdobie od 12.06.2018 do 12.06.2021, *od 12.02.2019 do 12.02.2022, ** od 02.06.2020 do 01.06.2023):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Milan Ľalík

predseda komisie

predseda senátu občianskoprávneho kolégia 

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Peter Odaloš

člen komisie

námestník krajského prokurátora pre trestný úsek

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Oblasť trestného práva

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.**

člen komisie

sudca

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

JUDr. Marek Tomašovič, PhD.*

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Katarína Pramuková

člen komisie

predsedníčka obchodnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 6 (funkčné obdobie od 15.06.2020 do 14.06.2023):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Libor Duľa

predseda komisie

sudca

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Vladimír Javorský, PhD.

člen komisie

vedúci oddelenia majetkovej kriminality trestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Slavomír Filipčík 

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

Mgr. Dušan Čimo

člen komisie

predseda senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Zuzana Šotiková

člen komisie

vedúca netrestného oddelenia

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 7 (funkčné obdobie od 12.02.2019 do 12.02.2022):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Oľga Trnková

predseda komisie

predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Roman Greguš

člen komisie

predseda

Krajský súd v Nitre

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Peter Štrpka, PhD.

člen komisie

advokát

Advokátska kancelária Soukeník - Štrpka

Oblasť obchodného práva

JUDr. Ľubomír Bunčiak

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

JUDr. Ingrid Šamajová

člen komisie

krajská prokurátorka

Krajská prokuratúra Žilina

Oblasť trestného práva

 

 

Náhradníci:

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

Funkčné obdobie

JUDr. Iveta Kopčová

prokurátorka

Krajská prokuratúra Bratislava

Oblasť trestného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Rudolf Čirč

predseda senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Jolana Madejová

riaditeľka medzinárodného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Peter Koromház

krajský prokurátor

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Denisa Meszárosová

podpredsedníčka

Krajský súd v Bratislave

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Miroslav Baňacký, PhD.

sudca trestnoprávneho kolégia

Krajský súd v Košiciach

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. František Mozner

predseda trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Ján Ludva

prokurátor oddelenia medzinárodného a boja s organizovaným zločinom

Krajská prokuratúra Nitra

Oblasť trestného práva

od 12.09.2018

do 12.09.2021

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

Krajský súd v Košiciach

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Robert Šorl, PhD.

predseda

Okresný súd Prievidza

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Radoslav Svitana, PhD.

sudca občianskoprávneho kolégia

Krajský súd v Trenčíne

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Roman Huszár

predseda občianskoprávneho kolégia

Krajský súd v Bratislave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Anna Kovaľová

predsedníčka

Krajský súd v Prešove

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Anna Peťovská, PhD.

predsedníčka správneho kolégia

Krajský súd v Bratislave

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Pavol Naď

predseda správneho kolégia

Krajský súd v Košiciach

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Peter Melicher

predseda senátu správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

riaditeľ Ústavu štátu a práva

Slovenská akadémia vied

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Marian Blaha

predseda senátu obchodnoprávneho kolégia

Krajský súd v Banskej Bystrici

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Ivana Izakovičová

predsedníčka senátu obchodnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Terézia Triznová

zástupkyňa riaditeľky osobného úradu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.06.2018

do 12.06.2021

Mgr. Helga Šufliarska

námestníčka krajského prokurátora pre nerestný úsek

Krajská prokuratúra Bratislava

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Janka Kmeťová

námestníčka krajského prokurátora pre nerestný úsek

Krajská prokuratúra Nitra

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.09.2018

do 12.09.2021

JUDr. Peter Sepeši

prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.02.2019

do 12.02.2022

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Martin Križan, PhD.

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

advokát

Advokátska kancelária Sedlačko & partners

Oblasť obchodného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Milan Kondrk

prokurátor netrestného úseku

Krajská prokuratúra v Žiline

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Jozef Milučký

predseda správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Tomáš Balogh

okresný prokurátor

Okresná prokuratúra Martin

Oblasť trestného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Oblasť trestného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Beatrix Jakubovičová

okresná prokurátorka

Okresná prokuratúra Dunajská Streda

Oblasť trestného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

JUDr. Zuzana Čížová

advokátka

Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o.

Oblasť obchodného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

JUDr. Anita Filová

predsedníčka obchodno-správneho kolégia

Krajský súd v Trnave

Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

JUDr. Jana Albertová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť obchodného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

JUDr. Tatiana Hunová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Trnava

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

súdny znalec, vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť trestného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

JUDr. MIlan Hlušákvysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

rektor

Univerzita Komenského v Bratislave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť obchodného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

JUDr. Jana Hatalová, PhD.

predsedníčka senátu správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023