Dôležité odkazy na webstránky:

Termíny odborných justičných skúšok v roku 2020

Znenie ust. § 12 odsek 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov:

 

"Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období."

 

Termíny odborných justičných skúšok podľa študijného plánu na rok 2020

 

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 2. zasadnutí konanom dňa 06. novembra 2019 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku schválila termíny odborných justičných skúšok na rok 2020:

 

I. termín (náhradný termín za jarný termín)

 

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

  • 22.09.2020 a 23.09.2020 pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

  •  29.09.2020 - 30.09.2020 pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

 

Uznesenie č. 51: Rada schvaľuje náhradný termín odbornej justičnej skúšky pre rok 2020 nasledovne - písomná časť 22.09.2020 (utorok), 23.09.2020 (streda), ústna časť 29.09.2020 (utorok), 30.09.2020 (streda).

 

 

II. termín (jesenný)

 

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

  • 08.10.2020 a 09.10.2020 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

  • 15.10.2020 - 16.10.2020 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

 

Uznesenie č. 25: Rada schvaľuje termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2020 nasledovne: jarný termín: Písomná časť - 26.03.2020 (štvrtok), Ústna časť - 02.04.-03.04.2020 (štvrtok, piatok), jesenný termín: Písomná časť - 08.10.2020 (štvrtok) Ústna časť - 15.10.-16.10.2020 (štvrtok, piatok).

 

Uznesenie č. 52: Rada schvaľuje doplnenie - rozšírenie termínu písomnej časti jesenného termínu odbornej justičnej skúšky na rok 2020 o ďalší deň, t. j. 09.10.2020 (piatok).