Dôležité odkazy na webstránky:

Termíny odborných justičných skúšok v roku 2019

 

Znenie ust. § 12 odsek 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov:

 

"Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období."

 

Termíny odborných justičných skúšok podľa študijného plánu na rok 2019

 

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 3.10. - 5.10.2018 vo VaRC Krpáčovo schválila termíny odborných justičných skúšok na rok 2019:


I. termín (jarný)

 

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 26.03.2019 pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 02.04.2019 - 03.04.2019 pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR

 

II. termín (jesenný)

 

  • 08.10.2019 písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku) pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry
  • 15.10.2019 - 16.10.2019 ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku) pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry