Dôležité odkazy na webstránky:

Vyhľadávače, zoznamy a prehľady medzinárodných zmluv a dohovorov


DATABÁZA MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV Slovenskej republiky (MZV SR):


ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV platných pre Slovenskú republiku (MSSR):


ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV platných pre Slovenskú republiku (MŽP SR):


ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV:


RADA EURÓPY:

 • medzinárodné dohovory - anglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / ruský jazyk / taliansky jazyk
 • tabuľka/prehľad dohovorov - anglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / ruský jazyk / taliansky jazyk
 • HAAGSKÁ KONFERENCIA medzinárodného práva sukromného:


  EURÓPSKA ÚNIA:


  EUR-lex:


   UNCITRAL - Komisia OSN o medzinárodnom obchodnom práve:


   ZBIERKA ZÁKONOV a ZBIERKA MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV Českej republiky: