Dôležité odkazy na webstránky:

Ostatné databázy a registre užitočné pre justíciu

OBCHODNÝ REGISTER Slovenskej republiky - vyhľadávanie v databáze obchodného registra SR:


OBCHODNÝ REGISTER Českej republiky - vyhľadávanie v databáze obchodného registra ČR:

ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SR - vyhľadávanie v databáze živnostenského registra SR:


UNIVERZÁLNY REGISTER SR:
(vyhľadanie právnických a fyzických osôb podľa IČO, obch. menaulice, obce, PSČ) - vyhľadávací formulár


KATASTRÁLNY PORTÁL:


SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY (portál Ministerstva vnútra SR):


SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA - vyhľadanie advokátov


NOTÁRSKA KOMORA Slovenskej republiky:


SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV - zoznam súdnych exekútorov


SLOVENSKÁ KOMORA DAŇOVÝCH PORADCOV:


SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV:


ZOZNAMY vedené na MS Slovenskej republiky - vyhľadávanie  znalcov / tlmočníkov / prekladateľov / správcov


ZOZNAMY vedené na MS Českej republiky - vyhľadávanie znalcov a tlmočníkov / ústavov / insolvenčný register (od 1.1.2008) / evidencia úpadcov (do 31.12.2007)


ZOZNAM a KONTAKTY  súdov v SR  medzinárodných súdov


ZOZNAM a KONTAKTY  prokuratúr v SR / register trestov


ZOZNAM inštitúcií v SR - abecedný / stromová štruktúra


ZOZNAM obcí v SR - vyhľadávanie


ZOZNAM bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR - prehľad


PSČ - vyhľadávanie (podľa mesta/obce, ulice alebo PSČ)


 SÚDNA MOC v Anglicku a Walese - klikni sem