Dôležité odkazy na webstránky:

Vyhľadávače právnych predpisov SR, EÚ a členských štátov EÚ


ZBIERKA ZÁKONOV, VESTNÍKY a ODBORNÁ TLAČ publikované v SR na - www.zakon.sk :


ZBIERKA ZÁKONOV, VESTNÍKY a ODBORNÁ TLAČ publikované v SR na - www.zbierka.sk :  


LEGISLATÍVNY PROCES Národnej rady SR:


Ministerstvo spravodlivosti SR: 


DATABÁZA medzinárodných zmlúv Slovenskej republiky (MZV SR):


EURÓPSKA ÚNIA:


EUR-lex:


N-Lex:


ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV:


RADA EURÓPY:


ZBIERKA ZÁKONOV a ZBIERKA MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV ČESKEJ REPUBLIKY


Databáza k spolkovému a krajinskému právu Rakúska (informačný systém Úradu spolkového kancelára, systém právnych informácií)