Dôležité odkazy na webstránky:

Ústavné súdy štátov sveta (zdroj webová stránka Ústavného súdu SRN)